VOCEallaPENNA

Jun 14, 2024, 15:32
Tommasino Maletta

Tommasino Maletta

Pubblichiamo due componimenti del compianto Tommasino Maletta, inviatici dal figlio Giuseppe, per poter così contribuire a ricordare un nostro amato concittadino in una versione che forse non tutti conoscevamo.

Prof.ssa Mery Torchia

 

LITE DE NNAMURATI

Giovedì, 23 Luglio 1992 00:00

LEI 

TU PASSI E' SPASSI HO PE, STA VIA E GUARDI SEMPRE LA FINESTRA MIA. 

LUI 

TU ANDASTI ALLA FUNTANA NUMME DICISTI NENTE, TE VITTARU L'AGENTE CON CHI PARLASTI TU. 

LEI 

TU STATI SPRECURATU MIO CARU INNAMURATU SULU A TTIA TIAGNU NCCORE, E NUN PARRU CCU NESSUNU. 

LUI 

DIMMI CHI TILA RUTTE TAZZE BICCHIERI E CHICCHERE, PERCHE' SEI TROPPO PICCOLA PER FAR L'AMOR CON ME. 

LEI 

TU STATI SPRECURATU MIO CARU INNAMURATU, LE CHICCHERE SU RUTTE PPECCHI SUGNU SCIVULATA. 

RITORNELLO 

L'AMURI TEEE, MBRIACA CHIU DE LU VINU SU LITI ENNAMURATI E RISE DE LI VICINI.

LA RONDA DISPETTOSA

Domenica, 02 Agosto 1992 00:00

La notte cantu ara guagliuna mia le canzune cciù belle chi sacciu io,
de notte passa e va lu rubba core ognunu mu se gurda la mugliere
chi ne la brutta paura nuntema chi ne la bella cce fa la sentinella. 

Dormiti asti lenzula profumati. 

Cogliate sti capilli ca su sciusi vanu stu liattu liattu 

Cumu rose- l'acqua chi ve lavati la matina attenta o bella duve la iettati,
duve la ietti na spina cce nasce na rosa russa pecce' urdurare. 

Chissa la cantu allaria della notte mu me scuardu de tie cce vo la morte,
cumu lu lupu canta ara luna de intra stu core nunte caccia nessunu. 

Pue ti la vuatu a pampina d'amenta lusacciu ca ppettia nun sugnu nente.

NU CORE IN PENA

Mercoledì, 02 Settembre 1992 00:00

LUI 

AMURE AMURE CCHI MA FATTU SENZA DE TIE NUNPUAZZU STARE  
STASIRA NUCCEVIAGNU CA FA SCURU UNCE' LA LUNA E PUAZZU ATTROPPICARE; 

LEI 

CHI TILU DISSA MU VAI CAMINANNU STRUDIRE LE SCARPE E PERDERE LU SUANNU; 

LUI 

MIAGLIU LA NOTTE PERDIRE LU SUANNU E NO LU IUARNU SENZA CORE STARE; 

LEI 

VENICCE AMURI MIO VIANI SICURU LA STRADA TI LA PULIZZU CCU LE MANU; 

LUI 

PUE TI LA VUATU ALLARIA PINNE PINNE PIGLIATE TU LI PANNI E IAMUNINNE 

PUE TI LA VUATU A NU BICCHIERE DUAGLIU CCIU TIAMPU PASSA CCIU BENE TE VUGLIU 

PUE TI LA VUATU A PAMPINE D'AMENTA CHISSA LA CANTU ATTIA TIENILA AMMENTE

CHI VA CARMU VIDA LU PEDE DDUVE CAMINA

Lunedì, 19 Ottobre 1992 00:00

SI SI TIAPITA 

TU NUN PILI 

SI SI CAVUDA 

NU MARRUSTI 

TU ME CIANCI 

E U SUGNU MUARTU 

SI MALLUDI 

NUMME CUMPRI 

SI ME CHIAMI NU 

RISPUNU 

SI ME GUARDI 

NUNTEVIIU 

SI MARRUSTI 

NU MEMANCI 

SI SI VINU 

IO SUGNU ACQUA 

SISI SURICE IO U 

SUGNU GATTU 

SI SI SIMENTA IO 

NU SUGNU VURVINU 

TU SI TERRA 

DUVE CAMINI 

TU SI FUOCU 

IO NU SUGNU LIGNU.

L’ALBERO

Martedì, 01 Gennaio 1991 00:00

L'ALBERO E CUMMU, NA BELLA DONNA
ARU' PUTIRE DELI SUE VINTANNI
RICCU DE PAMPINE E RAMI FORTE E SALUTE
CUMMU NU TRUANU QUANNU LU VIARNU ARRIVA
FRIDDUSU CADANU E PAMPINE E LE RESTANU I RAMI
CUSSI ERA LA FIMMINA
A 70 ANNI LE SICCA LA PELLE
E LE RESTANULE ZANNE.

A UN GRANDE AMICO E COMPARE

Martedì, 26 Febbraio 1991 00:00

ARU PAISE MIO CAE' SANTU MANGU TIAGNU NAMICU DE CERVIALLU FINU, ORGOGLIU DE LU PAISE E' D'ELUVICINATU NU VANTO LU SENTIMIANTU LA MISU SUTTA SPORZZU PE STUDIARE STINVENZIONE CHI, CUMBATTA LU FRIDDU E FA STARE A GENTE SENZA MAGLIONE, A INVENTATU LA CALDAIA, CHEE' MIGLIU DO FUOCULARU CCU POCA LIGNA CHI CUNZUMA, TUTTA LA CASA TE QUADIIA,CULLI TERMOSIFONI. 

HO GRANDE UOMO MIO RIVERITO AMICO E CUMPARI, CUANTU GENTE STA SUTTA L'ALE VOSTRE, TANTI DE LI GUAGLIUNI CA NENTE SAPIANU CON LA VOSTRA BRAVURA, ERA PACIANZA NAVITI FATTU DELI MASTRI FINI, CCURU VUASTRU SAPIRE FARE AVITI CRIATU LI CAPANNONI CUAMU MIANZU PAISE QUANTU VALIGE SESUNU, AMMUFITE GRAZIE A CUMPARI RUSARU CEPPURU LAVURU TUTTU L'ANNU A STU PAISE GENTE CUMU' E MIE CHE STATA A BOLZANU SE MUZICA LE MANU, SUNU FURTUNATI AVIRE L'ORU NTRALEMANI.